איש משפחה / Family Guy

איש משפחה / Family Guy

"איש משפחה" היא סדרת אנימציה אמריקאית המתמקדת במשפחת גריפין חיה בעיירה 'קוהוג'. המשפחה מכילה את פיטר, אב המשפחה, לויס אשתו, שלושת ילדיהם- מג, כריס וסטואי, והכלב בריאן. התוכנית מאופיינת בהפוגות קצרות ואבסורדיות, הכוללות התייחסויות לתרבות פופולרית ופלאשבקים לנקודות שונות בהיסטוריה, בגאוגרפיה ובמציאות עצמה, שמערבות את הדמויות וא...

דגימות

איש משפחה / Family Guy איש משפחה / Family Guy איש משפחה / Family Guy איש משפחה / Family Guy איש משפחה / Family Guy איש משפחה / Family Guy

לינקים להורדה

עונה 17
שם הקובץאיכותגודל קובץתקצירIcerbox.com
פרק 15
וידאו:
HDTV

246.3 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
WEBDL - 720p

383.7 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
HDTV

246.3 מ"בתרגום רשמי
פרק 14
וידאו:
HDTV

171.8 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
HD - 720p

296.5 מ"בתרגום רשמי
פרק 13
וידאו:
WEBDL - 720p

273.1 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
HDTV

192.9 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
WEBDL - 720p

273.1 מ"בתרגום רשמי
פרק 12
וידאו:
WEBDL - 720p

227.1 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
HDTV

149.4 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
HDTV

149.4 מ"בתרגום רשמי
פרק 9
וידאו:
WEBDL - 720p

311.4 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
HDTV

249.0 מ"בתרגום רשמי
פרק 8
וידאו:
HDTV

189.5 מ"בתרגום רשמי
פרק 7
וידאו:
WEBDL - 720p

385.6 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
HDTV

250.1 מ"בתרגום רשמי
פרק 6
וידאו:
HDTV

245.1 מ"בתרגום רשמי
פרק 5
וידאו:
HDTV

192.7 מ"בתרגום רשמי
פרק 4
וידאו:
HDTV

245.4 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
WEBDL - 720p

371.0 מ"בתרגום רשמי
פרק 3
וידאו:
WEBDL - 720p

353.8 מ"בתרגום רשמי
פרק 2
וידאו:
WEBDL - 720p

301.8 מ"בתרגום רשמי
פרק 1
וידאו:
HDTV

169.0 מ"בעונה חדשה, תרגום רשמי
עונה 16
שם הקובץאיכותגודל קובץתקצירIcerbox.com
פרק 19
וידאו:
WEBDL - 720p

307.5 מ"בתרגום רשמי
פרק 18
וידאו:
HDTV

249.9 מ"בתרגום רשמי
פרק 17
וידאו:
WEBDL - 720p

303.1 מ"בתרגום רשמי
פרק 16
וידאו:
HDTV

250.0 מ"בתרגום רשמי
וידאו:
WEBDL - 720p

413.9 מ"בתרגום רשמי
פרק 15
וידאו:
WEBDL - 720p

301.0 מ"בתרגום רשמי
פרק 14
וידאו:
WEBDL - 720p

350.0 מ"בתרגום רשמי
פרק 13
וידאו:
WEBDL - 720p

412.1 מ"בתרגום רשמי
פרק 12
וידאו:
WEBDL - 720p

303.5 מ"בתרגום רשמי
פרק 11
וידאו:
HDTV

249.9 מ"בתרגום רשמי
פרק 10
וידאו:
HDTV

235.5 מ"בתרגום רשמי
פרק 9
וידאו:
HDTV

249.7 מ"בתרגום רשמי
פרק 8
וידאו:
HDTV

173.9 מ"בתרגום רשמי
פרק 7
וידאו:
WEBDL - 720p

315.8 מ"בתרגום רשמי
פרק 6
וידאו:
WEBDL - 720p

390.3 מ"בתרגום רשמי
פרק 5
וידאו:
HD - 720p

643.0 מ"בתרגום רשמי
פרק 4
וידאו:
HDTV

197.2 מ"בתרגום רשמי
פרק 3
וידאו:
HDTV

192.5 מ"בתרגום רשמי
פרק 2
וידאו:
HDTV

197.9 מ"בתרגום רשמי
פרק 1
וידאו:
HD - 720p

356.0 מ"בעונה חדשה, תרגום רשמי
עונה 15
שם הקובץאיכותגודל קובץתקצירIcerbox.com
פרק 20
וידאו:
HDTV

228.9 מ"בתרגום רשמי
פרק 19
וידאו:
HDTV

282.9 מ"בתרגום רשמי
פרק 18
וידאו:
HDTV

228.0 מ"בתרגום רשמי
פרק 17
וידאו:
HD - 720p

382.8 מ"בתרגום רשמי
פרק 16
וידאו:
HDTV

233.1 מ"בתרגום רשמי
פרק 15
וידאו:
HDTV

208.0 מ"בתרגום רשמי
פרק 14
וידאו:
HDTV

211.9 מ"בתרגום רשמי
פרק 13
וידאו:
HD - 720p

349.2 מ"בתרגום רשמי
פרק 12
וידאו:
HDTV

189.3 מ"בתרגום רשמי!
פרק 11
וידאו:
HD - 720p

309.1 מ"בתרגום רשמי!
פרק 10
וידאו:
WEBDL - 720p

802.5 מ"בתרגום רשמי !
וידאו:
WEBDL

109.3 מ"בתרגום רשמי!
פרק 9
וידאו:
WEBDL - 720p

529.4 מ"בתרגום רשמי!
פרק 8
וידאו:
HDTV

193.6 מ"בתרגום רשמי!
וידאו:
HD - 720p

328.6 מ"בתרגום רשמי !
פרק 7
וידאו:
HDTV

235.3 מ"בתרגום רשמי !
פרק 6
וידאו:
HD - 720p

350.2 מ"בתרגום רשמי !
וידאו:
HDTV

207.2 מ"בתרגום רשמי!
פרק 5
וידאו:
HDTV

206.3 מ"בתרגום רשמי!
וידאו:
HD - 720p

356.5 מ"בתרגום רשמי!
פרק 4
וידאו:
HD - 720p

288.9 מ"בתרגום רשמי!
וידאו:
HDTV

219.7 מ"בתרגום רשמי!
פרק 3
וידאו:
HDTV

77.6 מ"בתרגום רשמי!
וידאו:
HD - 720p

647.4 מ"בתרגום רשמי !
פרק 2
וידאו:
HDTV

235.2 מ"בתרגום רשמי !
פרק 1
וידאו:
HD - 720p

338.9 מ"בעונה חדשה, תרגום רשמי !
וידאו:
HDTV

200.4 מ"בתרגום רשמי!
עונה 14
שם הקובץאיכותגודל קובץתקצירIcerbox.com
פרק 19
וידאו:
HD - 720p

302.7 מ"ב
וידאו:
HDTV

187.6 מ"ב
פרק 18
וידאו:
HDTV

379.5 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

562.8 מ"ב
פרק 17
וידאו:
HDTV

185.8 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

320.7 מ"ב
פרק 16
וידאו:
HD - 720p

350.1 מ"ב
פרק 15
וידאו:
HDTV

233.1 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

405.4 מ"ב
פרק 14
וידאו:
HDTV

194.2 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

334.1 מ"ב
פרק 13
וידאו:
HDTV

174.1 מ"ב
פרק 12
וידאו:
HDTV

224.3 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

293.5 מ"ב
פרק 11
וידאו:
HD - 720p

232.7 מ"ב
פרק 10
וידאו:
HD - 720p

367.2 מ"ב
וידאו:
HDTV

289.6 מ"ב
פרק 9
וידאו:
HD - 720p

339.1 מ"ב
פרק 8
וידאו:
HDTV

226.8 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

258.8 מ"ב
פרק 7
וידאו:
HDTV

205.1 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

313.8 מ"ב
פרק 6
וידאו:
HDTV

259.3 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

419.2 מ"ב
פרק 5
וידאו:
HD - 720p

328.3 מ"ב
וידאו:
HDTV

200.0 מ"ב
פרק 4
וידאו:
HDTV

205.5 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

409.2 מ"ב
פרק 3
וידאו:
HDTV

166.1 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

283.7 מ"ב
פרק 2
וידאו:
HDTV

196.7 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

328.3 מ"ב
פרק 1
וידאו:
HDTV

229.5 מ"בעונה חדשה!
וידאו:
HD - 720p

363.6 מ"בעונה חדשה!
עונה 13
שם הקובץאיכותגודל קובץתקצירIcerbox.com
פרק 18
וידאו:
HD - 720p

259.1 מ"ב
פרק 17
וידאו:
HD - 720p

199.8 מ"ב
פרק 16
וידאו:
HDTV

193.9 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

188.5 מ"ב
פרק 15
וידאו:
HDTV

271.9 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

328.8 מ"ב
פרק 14
וידאו:
HD - 720p

409.4 מ"ב
וידאו:
HDTV

174.9 מ"ב
פרק 13
וידאו:
HD - 720p

173.2 מ"ב
וידאו:
HDTV

213.4 מ"ב
פרק 12
וידאו:
HD - 720p

209.7 מ"ב
וידאו:
HDTV

207.7 מ"ב
פרק 11
וידאו:
HD - 720p

323.4 מ"ב
וידאו:
HDTV

226.2 מ"ב
פרק 10
וידאו:
HD - 720p

323.3 מ"ב
וידאו:
HDTV

224.1 מ"ב
פרק 9
וידאו:
HD - 720p

345.7 מ"ב
וידאו:
HDTV

224.7 מ"ב
פרק 8
וידאו:
HD - 720p

312.8 מ"ב
וידאו:
HDTV

253.4 מ"ב
פרק 7
וידאו:
HD - 720p

354.7 מ"ב
פרק 6
וידאו:
HDTV

307.3 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

332.6 מ"ב
פרק 5
וידאו:
HDTV

245.7 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

399.4 מ"ב
פרק 4
וידאו:
HDTV

218.3 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

321.7 מ"ב
פרק 3
וידאו:
HD - 720p

318.4 מ"ב
וידאו:
HDTV

245.7 מ"ב
פרק 2
וידאו:
HD - 720p

256.1 מ"ב
פרק 1
וידאו:
HD - 720p

1.0 ג"ב
וידאו:
HDTV

359.4 מ"ב
עונה 12
שם הקובץאיכותגודל קובץתקצירIcerbox.com
פרק 9
וידאו:
HDTV

228.3 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

240.3 מ"ב
פרק 8
וידאו:
HDTV

173.4 מ"ב
וידאו:
HD - 720p

236.8 מ"ב
פרק 7
וידאו:
HD - 720p

262.6 מ"ב
וידאו:
HDTV

201.8 מ"ב